[EN]
The main focus within Tyas Leeuwerink’s practice lies in the use and visualization of the moment of insight. It is about his fascination with the subconscious mind, its processes and how it reveals itself to the conscious mind. In response, he looks for ways to capture the spontaneous and fugacious character of these hunches in short films, projected on transparent screens. The films are aiming at the moment of illumination. By showing suggestive and nimble gestures, Leeuwerink attempts to sustain the ephemeral quality of the moment of illumination. Other videos revolve around different states of being, of where and when these flashes of insight seem to occur the most.
The subconscious mind becomes something one can always return to, a loop, along the way that compels the viewer to reflect on the abundance of images and thoughts we are exposed to.

[NL]
De focus van Tyas Leeuwerink’s praktijk ligt op het hebben van een ingeving en het moment waarop dit zich voordoet. Hoe het onbewuste te visualiseren? Hoe immateriële processen kenbaar te maken aan het bewustzijn? Leeuwerink legt de spontaniteit en het vluchtige karakter van deze ingevingen vast in korte films, geprojecteerd op doorzichtige schermen. De films richten zich op het moment van illuminatie. Door suggestieve en vluchtige gebaren te verwerken in de films, probeert Leeuwerink het kortstondige karakter van dit moment vast te houden. Andere video’s richten zich op de verschillende toestanden, waar en wanneer deze inzichten het meest voor lijken te komen.
Het onbewuste wordt daarmee iets waar je steeds naar terug kunt keren, een loop, die geactiveerd wordt en de beschouwer aanzet tot reflecteren op onze overvloed aan beelden en daaraan gekoppelde gedachten.


cv
portfolio